لیست ثبت نام کنندگان در دوره آموزشی

ردیف BIB Number نام
نام خانوادگی
نام پدر شهر
استان
عکس
1 10092366 فرهاد اصلانی افوسی پرویز افوس
اصفهان
2 10082307 امیرعباس مصلحی احمد اصفهان
اصفهان
3 10082349 وجیهه مطهری حسین فریدونشهر
اصفهان
4 10082334 نسیم نکوخو محمد فریدونشهر
اصفهان
5 10011792 روح اله توازهی حسنعلی فریدونشهر
اصفهان
6 10092372 فریبا رحیمی قربانعلی فریدونشهر
اصفهان
7 10082326 شهلا شیروانی مسعود اصفهان
اصفهان
8 10092367 بهنام کیماسی اکبر افوس
اصفهان
9 10092361 علی رضا اسفنانی پرویز فریدونشهر
اصفهان
10 10082333 امینه ساکت علی اکبر قیر
فارس
11 10082328 کیوان حسینی ناصر فولادشهر
اصفهان
12 10082329 هادی توسلی حسینعلی فریدونشهر
اصفهان
13 10092359 مرضیه موروثی محمدابراهیم اصفهان
اصفهان
14 10092384 امیرعلی مستشاری سعید اصفهان
اصفهان
15 10092371 مریم جباری سفید دشتی محمدعلی اصفهان
اصفهان
16 10052258 علیرضا اسپنانی عزت اله فریدونشهر
اصفهان
17 10092476 میترا حسینی حمیدرضا اصفهان
اصفهان
18 10082332 حمیدرضا حسینی بهرام اصفهان
اصفهان
19 10092468 مجید جدیدی مصطفی قلی فریدونشهر
اصفهان

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.