لیست ثبت نام کنندگان در دوره آموزشی

ردیف BIB Number نام
نام خانوادگی
نام پدر شهر
استان
عکس
1 10092378 سامان کاظمی حسین رودهن
تهران
2 10082331 مهدی داوران یحیی اراک
مرکزی
3 10011792 روح اله توازهی حسنعلی فریدونشهر
اصفهان
4 10082336 مهدی حیدری جعفر همدان
همدان
5 10082311 محمد حسین حسین پور ذکریا قزوین
قزوین
6 10082307 امیرعباس مصلحی احمد اصفهان
اصفهان
7 10082335 علی عروضی ناصر اردبیل
اردبیل
8 10082343 مجتبی سپهری مصطفی همدان
همدان
9 10092359 مرضیه موروثی محمدابراهیم اصفهان
اصفهان
10 10082359 یاسمن جوشقانی کاظم همدان
همدان
11 10082316 رضا احمدی اردکانی علی قلی سپیدان
فارس
12 10082339 نوید امینی علی اکبر سپیدان
فارس
13 10082314 رضا طهماسبی علی حسین اردکان
فارس
14 10082317 محمد رضا مینایی اردکانی خانقلی سپیدان
فارس
15 10082319 رسول رشیدی علی شیراز
فارس
16 10082333 امینه ساکت علی اکبر قیر
فارس
17 10082350 سروش قهرمانلو مسعود ارومیه
آذربایجان غربی
18 10082309 منصوره حمیدی اسماعیل تهران
تهران
19 10082330 سجاد آزادی داداله شیراز
فارس
20 10092396 وحید جعفری علی سپیدان
فارس
21 10092394 حمید جعفری علی سپیدان
فارس
22 10082344 محمد ساسانی فر نجفقلی سپیدان
فارس
23 10092384 امیرعلی مستشاری سعید اصفهان
اصفهان
24 10092385 محمد گوگونانی جان محمد فریدونشهر
اصفهان
25 10001708 علی فرخی وحید زنجان
زنجان
26 10001709 امین ناصحی محمد زنجان
زنجان
27 10092383 نوید قماشچی محسن زنجان
زنجان
28 10092369 عباس محمدی آیت اله اراک
مرکزی
29 10082327 سمیه خان محمدی فلاح اسدلله قزوین
قزوین
30 10092380 عبداله مشیری ایرج اصفهان
اصفهان
31 10082327 سمیه خان محمدی فلاح اسدلله قزوین
قزوین
32 10092364 امیرحسین توفیقی علی اصغر قزوین
قزوین
33 10082342 امید متین فر اسداله تهران
تهران
34 10092370 آرشيا اسلوبي مسعود اراك
مرکزی
35 10082351 نيما جمشيدي اردكاني عليرضا اردكان
فارس
36 10092368 بهرنگ فرهمند اسفندیار شیراز
فارس
37 10092372 فریبا رحیمی قربانعلی فریدونشهر
اصفهان
38 10082362 میلاد غلامی محمد جواد آستانه
مرکزی
39 10092371 مریم جباری سفید دشتی محمدعلی اصفهان
اصفهان
40 10082326 شهلا شیروانی مسعود اصفهان
اصفهان
41 10001091 محسن رضایی خیرآبادی حسن شهرکرد
چهارمحال و بختیاری
42 10082328 کیوان حسینی ناصر فولادشهر
اصفهان
43 10082337 وحید خاکیان محمد سعید همدان
همدان
44 10092361 علی رضا اسفنانی پرویز فریدونشهر
اصفهان
45 10092367 بهنام کیماسی اکبر افوس
اصفهان
46 10082321 شهریار شریفی ابوالقاسم اراک
مرکزی
47 10092366 فرهاد اصلانی افوسی پرویز افوس
اصفهان
48 10082329 هادی توسلی حسینعلی فریدونشهر
اصفهان
49 10082346 جواد جدیدی مختار فریدونشهر
اصفهان
50 10001512 حمیدرضا سموات محمد همدان
همدان
51 10082355 محمدنوید ارجمندیان بقا ناصر همدان
همدان
52 10082332 حمیدرضا حسینی بهرام اصفهان
اصفهان
53 10001291 کوروش رستمی محمد اصفهان
اصفهان
54 10082334 نسیم نکوخو محمد فریدونشهر
اصفهان
55 10082323 ابراهیم فرامرزی خان محمد چلگرد
چهارمحال و بختیاری
56 10082325 مهدی فرامرزی بابادی حجت کوهرنگ
چهارمحال و بختیاری
57 10082349 وجیهه مطهری حسین فریدونشهر
اصفهان
58 10082345 محسن شریفی جدید کرمعلی اراک
مرکزی

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.