لیست ثبت نام کنندگان در دوره آموزشی

ردیف BIB Number نام
نام خانوادگی
نام پدر شهر
استان
عکس
1 10052261 محمود سردار حسین تهران
تهران
2 10052255 حسین اکبرپور محمد تقی مشهد
خراسان رضوی
3 10052259 حسین کیاشمشکی شعبان مشهد
خراسان رضوی
4 10052247 جواد نظام دوست حسین مشهد
خراسان رضوی
5 10052251 محمد علی پوستین چیان مرتضی مشهد
خراسان رضوی
6 10001599 دامون علیان نجف ابادی محمد مشهد
خراسان رضوی
7 10001681 هادی احوال غلامرضا مشهد
خراسان رضوی
8 10001583 ایمان سماورچی حسینعلی مشهد
خراسان رضوی
9 10001682 انیس حامد صابری غلامرضا مشهد
خراسان رضوی
10 10001634 شیما سیفی غلامحسین مشهد
خراسان رضوی
11 10001690 منصوره ابراهيمي علي مشهد
خراسان رضوی
12 10001631 سیما سیفی غلامحسین مشهد
خراسان رضوی
13 10052246 سیدمهدی کمالی سید محمد قم
قم
14 10052250 امیرحسن پوستین چیان مرتضی مشهد
خراسان رضوی
15 10001678 پیمان بلوچ قرایی اسدالله مشهد
خراسان رضوی
16 10001078 مهدی فراهانی علی اصغر تهران
تهران
17 10001546 وحيد عبداللهيان محمد مشهد
خراسان رضوی
18 10052245 محمد امین حسینی ریوندی مسعود سبزوار
خراسان شمالی
19 10052252 محمد مهدی اخوان خالقی مرحوم مهدی مشهد
خراسان رضوی
20 10001675 مهدی معافی رجبعلی مشهد
خراسان رضوی
21 10052253 مجید اساسی محمد حسن مشهد
خراسان رضوی
22 10001685 رضا بلوچ قرایی فرهوش مشهد
خراسان رضوی

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.