کاربران محترم ، در انتخاب تاریخ برگزاری دوره های مربیگری دقت لازم مبذول دارید
امکان جابجایی تاریخ برگزاری دوره ها میسر نیست

پذیرفته شدگان در دوره های مربیگری درجه سه به دو
ر شرح مهلت ثبت نام ظرفیت باقی مانده  شرکت کنندگان
1 انتخاب تاریخ 15 تا 1395/12/21 دوره مربیگری درجه 3 به 2 رشته آلپاین به اتمام رسید 4 مشاهده
2 انتخاب تاریخ 15 تا 1395/12/21 دوره مربیگری درجه 3 به 2 رشته اسنوبرد به اتمام رسید 6 مشاهده
3 انتخاب تاریخ 06 تا 1396/01/12 دوره مربیگری درجه 3 به 2 رشته آلپاین به اتمام رسید 4 مشاهده
4 انتخاب تاریخ 06 تا 1396/01/12 دوره مربیگری درجه 3 به 2 رشته اسنوبرد به اتمام رسید 6 مشاهده
5 انتخاب تاریخ 19 تا 1396/01/25 دوره مربیگری درجه 3 به 2 رشته آلپاین به اتمام رسید 0 مشاهده
6 انتخاب تاریخ 19 تا 1396/01/25 دوره مربیگری درجه 3 به 2 رشته اسنوبرد به اتمام رسید 5 مشاهده


پذیرفته شدگان در دوره های مربیگری ورودی درجه سه
ر شرح مهلت ثبت نام ظرفیت باقی مانده  شرکت کنندگان
1 انتخاب تاریخ 15 تا 1395/12/21 دوره مربیگری ورودی درجه 3 رشته آلپاین به اتمام رسید 0 مشاهده
2 انتخاب تاریخ 15 تا 1395/12/21 دوره مربیگری ورودی درجه 3 رشته اسنوبرد به اتمام رسید 0 مشاهده
3 انتخاب تاریخ 06 تا 1396/01/12 دوره مربیگری ورودی درجه 3 رشته آلپاین به اتمام رسید 5 مشاهده
4 انتخاب تاریخ 06 تا 1396/01/12 دوره مربیگری ورودی درجه 3 رشته اسنوبرد به اتمام رسید 0 مشاهده
5 انتخاب تاریخ 19 تا 1396/01/25 دوره مربیگری ورودی درجه 3 رشته آلپاین به اتمام رسید 0 مشاهده
6 انتخاب تاریخ 19 تا 1396/01/25 دوره مربیگری ورودی درجه 3 رشته اسنوبرد به اتمام رسید 0 مشاهده
©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.